katalogstron.bydgoszcz.pl - 420 - skatalogujemy twoją stronę.


Ekodoradca - pozwolenia i doradztwo środowiskowe

Nasza firma zajmuje się działaniami w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych, decyzji w zakresie gospodarki odpadami, pozwolenia zintegrowanego, zmian posiadanych decyzji administracyjnych oraz emisji gazów i pyłów do powietrza. Firma prowadzi nadzór nad spełnieniem wymogów ochrony środowiska. Współpracujemy z osobami indywidualnymi jak i z dużymi firmami.Oferujemy współpracę w zakresie:- decyzja środowiskowa - obejmuje opracowanie niezbędnej dokumentacji (karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oddziaływań na środowisko), wsparcie merytoryczne i formalne-raport oddziaływania na środowisko - raport sporządzany jest dla inwestycji, dla których jest on wymagany obligatoryjnie, dla tych, którym jego sporządzenie zostało nakazane-pozwolenie na emisję - przygotowanie niezbędnych dokumentów w celu formalno - prawnego uregulowania eksploatacji-gospodarka odpadami - opracowanie niezbędnych wniosków i opracowań w celu uzyskania decyzji-pozwolenie zintegrowane - opracowanie dokumentacji wynikających z konieczności dostosowania posiadanych decyzji do wymogów -gospodarka wodno - ściekowa - uzyskanie niezbędnych decyzji wodnoprawnych
Kategorie
Informacje o wpisie
  • Utworzono: 2019-01-21
  • aktualizowano: 2019-01-21
  • Ważność wpisu: 2022-04-05
  • Data końca wyróznienia: ____-__-__

Administracja